Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 30/12/2014

Ngày 15 tháng 12 năm 2014, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2641/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015

Theo Quyết định này,  Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2015 dự kiến như sau:

(Xem file đính đính kèm)

Anh Tuyền

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày