Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG HÀNG NĂM
Ngày cập nhật 29/11/2013

Ngày 22/11/2013, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1055 /SNV - CBCC về việc hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hàng năm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, với mục đích nhằm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức để làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở kết quả đánh giá để có căn cứ xem xét quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Xem nội dung Công văn hướng dẫn và các biểu mẫu đánh giá công chức, viên chức, bản tổng hợp đánh giá chất lượng công chức, viên chức theo các file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Sở Nội vụ
Các tin khác
Xem tin theo ngày