Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc...
Chiều 12/3, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ khai trương Trục Liên thông văn bản quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa...
Ngày 10/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1779/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát...
Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh đang thực hiện mục tiêu “Xây dựng một chính quyền kiến...
Ngày 12/3 tới đây, Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước (CQHCNN)...
Đó là mục tiêu được đặt ra tại hội nghị giao ban công tác Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được...
Ngày 26/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 216 /KH-UBND về việc triển khai Chương trình trọng điểm 2019 về cải cách...
Ngày 14/02/2019, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-SNgV về việc triển khai Chương trình trọng điểm 2019...
Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải...
Sáng 5/1/2019, UBND tỉnh tổ chức công bố kết quả khảo sát chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành...
Các tin khác
Xem tin theo ngày