Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, đến nay, hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã phát...
Ngày 28/7/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về việc nâng cao chỉ số cải cách hành...
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ...
Ngày 13/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm...
Chiều ngày 28/7, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng...
Ngày 14/7/2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với UBND huyện Phong Điền tổ chức...
Nhằm cải thiện, nâng cao vị thứ xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản lý và hành...
Với quyết tâm đưa kỷ cương, kỷ luật hành chính đi vào thực tiễn, thời gian qua các cơ quan, đơn vị, địa phương trên...
Tình hình hoạt động của Bộ phận TN & TKQ từ ngày 22/5 -02/6/2017
Ngày 03 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Tuyên...
Các tin khác
Xem tin theo ngày