Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Cải cách hành chính
Ngày 10 tháng 9 năm 2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 2243/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành...
Ngày 15/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính...
Để chủ động trong việc quản lý, sử dụng  tài sản công; thúc đẩy việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế có...
Căn cứ Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên...
Thời gian gần đây, Thừa Thiên Huế được xem là điểm sáng trong xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng công...
Cải cách hành chính phải lấy con người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm...
Ngày 25/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc cán bộ, công chức, viên chức...
Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kết quả đánh giá, xếp hạng...
Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp...
Ngày 22/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về việc công bố kết quả đánh giá, xếp loại công...
Các tin khác
Xem tin theo ngày