Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Ngày 11/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chủ trì hội nghị sơ...
Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày...
Thực hiện Quyết định số 2847/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế...
Để có cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, Phó Thủ tướng...
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình...
Ngày 8/5, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do ông Nguyễn Văn Phương, Vụ trưởng Vụ tổ...
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 của Chính phủ quy định về chế...
Ngày 25/4, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 (mở rộng) đã tập trung thảo luận và thông qua dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện...
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao...
Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm...
Các tin khác
Xem tin theo ngày