Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (mở rộng) đã tập trung phân tích, đánh giá về tình hình phát triển kinh...
Công tác tuyên truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiêp,...
Sáng ngày 10/11, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và...
Quy chế Phối hợp trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Xác định công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những lĩnh vực quan trọng, làm đòn bẩy phát triển môi...
Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2215/QĐ-UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục...
Nền hành chính hiện đại là nền hành chính có mối quan hệ giữa công dân và cơ quan chính...
Ngày 04/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2187/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Cải thiện và nâng...
Thông cáo báo chí của VPCP cho biết: VPCP vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực...
(Chinhphu.vn) – Phải biết cách tổ chức, phân công công việc, đôn đốc triển khai một cách hợp lý và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày