Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2215/QĐ-UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục...
Nền hành chính hiện đại là nền hành chính có mối quan hệ giữa công dân và cơ quan chính...
Ngày 04/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2187/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Cải thiện và nâng...
Thông cáo báo chí của VPCP cho biết: VPCP vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực...
(Chinhphu.vn) – Phải biết cách tổ chức, phân công công việc, đôn đốc triển khai một cách hợp lý và...
Ngày 06 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018...
Sáng ngày 11/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ...
Nhiều chuyên gia nhận định rằng, sự vào cuộc từ Trung ương đến địa phương sẽ giúp cuộc cách mạng về tổ chức, bộ máy được...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính...
Với những bất cập được chỉ ra trong thực tế, việc đánh giá, phân loại cán bộ công chức tới đây sẽ đổi mới.
Các tin khác
Xem tin theo ngày