Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính
Tình hình hoạt động của Bộ phận TN & TKQ từ ngày 22/5 -02/6/2017
Ngày 03 tháng 5 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Tuyên...
Nhằm phát hiện, chấn chỉnh cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật...
Nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công, lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm, các...
Với việc lọt vào tốp 5 các tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước về ứng dụng công nghệ thông tin (đạt 0,6513 điểm) theo...
TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC (Từ ngày 20/3-31/3/2017)
Sáng ngày 3/4, hai Trung tâm Hành chính công thuộc thị xã Hương Thủy và Thị xã Hương Trà...
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân...
Cải cách hành chính là tiền đề hay là mục tiêu hướng tới của chính phủ điện tử; xây dựng chính...
Chiều ngày 15/3, UBND tỉnh tổ chức Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính...
Các tin khác
Xem tin theo ngày