Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Cải cách hành chính >> Cơ chế một cửa
Ngày 08/10/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2215/QĐ-UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục...
Ngày 13/3/2018, Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 08/CT-TTg về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút...
Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 9616/UBND-HCC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc...
Sáng ngày 05/1, UBND tỉnh tổ chức khai trương Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến dự có...
Báo cáo Tình hình hoạt động của Bộ phận TN & TKQ từ Quý III/2017
                                  BÁO CÁO Tình...
                                  BÁO CÁO Tình...
Tình hình hoạt động của Bộ phận TN & TKQ từ ngày 22/5 -02/6/2017
TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC (Từ ngày 20/3-31/3/2017)
Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phần Tiếp nhận và Trả kết quả tại...
Các tin khác
Xem tin theo ngày