Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức
Ngày cập nhật 23/06/2016

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016, ngày 19/5/2016, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Ngoại vụ đã ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức số 01/KH-SNgV.

Theo kế hoạch tuyển dụng, thời gian sơ tuyển viên chức dự kiến vào ngày 17/6/2016. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên phụ trách hợp tác quốc tế với Nhật Bản, biên phiên dịch tiếng Nhật chưa đủ theo yêu cầu. Vì vậy, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Ngoại vụ quyết định dời thời gian sơ tuyển và tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển cho đến hết ngày 17/7/2016.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2016 của Sở Ngoại vụ xin thông báo để các ứng cử viên đăng ký dự tuyển được biết. Thời gian sơ tuyển chính thức sẽ được thông báo đến từng ứng viên qua trang Thông tin điện tử của Sở và số điện thoại các ứng viên đã đăng ký dự tuyển.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày