Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Về việc danh sách thí sinh dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn sơ tuyển viên chức năm 2015
Ngày cập nhật 28/10/2015

Hội đồng Sơ tuyển Viên chức Sở Ngoại vụ xin thông báo danh sách thí sinh dự thi, thời gian và địa điểm sơ tuyển viên chức năm 2015 như sau:

1. Danh sách thí sinh dự thi và số báo danh (Xem danh sách đính kèm)

          2. Thời gian thi tuyển: 14h 30, chiều Thứ Năm, ngày 29/10/2015.

          3. Địa điểm: Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế, Tầng 4, Tòa nhà 24 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế.

          4. Nội dung phỏng vấn:

          Việc sơ tuyển được tiến hành dựa vào kết quả học tập và phỏng vấn để kiểm tra trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển nhằm lựa chọn những người có đủ điều kiện theo yêu cầu của ngạch viên chức và vị trí công việc sẽ bố trí để tham gia dự thi. Nội dung phỏng vấn tập trung chủ yếu vào các vấn đề sau:

          - Kiến thức xã hội.

          - Hiểu biết về chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay.

          - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ.

          - Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp.

          - Hình thức bên ngoài, phản xạ ứng xử.

          Trên đây là thông báo về danh sách thí sinh dự thi, thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn sơ tuyển viên chức năm 2015, Hội đồng tuyển dụng Viên  chức Sở Ngoại vụ xin thông báo để các thí sinh dự tuyển được biết, tham dự sơ tuyển đúng thời gian và địa điểm nêu trên.

      Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 054.822005 (Văn phòng Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế) ./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày