Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thông tin đơn vị
Thực hiện Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án thực...
Trong đợt xét duyệt cán bộ đi công tác nhiệm kỳ ở nước ngoài năm 2016, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã duyệt...
Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 22/QĐ-SNgV về việc Quy định chức năng, nhiệm...
Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 21/QĐ-SNgV về việc Quy định chức năng, nhiệm...
Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 20/QĐ-SNgV về việc Quy định chức năng, nhiệm...
Ngày 15/04/2016, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 19/QĐ-SNgV về việc quy định chức năng, nhiệm...
Ngày 21/01/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy...
Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2014, tại Hội trường Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, Khối Thi đua Tổng hợp I đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua,...
 Thực hiện Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỷ thuật và...
Các tin khác
Xem tin theo ngày