Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/08/2016

Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

(Nội dung chi tiết xem tập tin đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày