Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Quyết định 39
Ngày cập nhật 02/04/2019

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác phát triển kinh tế- xã hội năm 2019;

 

Do một số văn bản pháp quy viện dẫn trong Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực thi hành, Sở Ngoại vụ đã dự thảo Quyết định về ban hành quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND.

        Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định, Sở Ngoại vụ trân trọng kính đề nghị quý cơ quan góp ý về nội dung dự thảo (Nội dung Dự thảo đã được đăng tải trên trang web của Sở Ngoại vụ tại địa chỉ: https://sngv.thuathienhue.gov.vn, Chuyên mục Lãnh sự -Người Việt Nam ở nước ngoài)

         Nội dung góp ý xin vui lòng gửi về Sở Ngoại vụ trước ngày 15 tháng 4 năm 2019 và ngoài văn bản giấy kính đề nghị gửi kèm theo bản điện tử qua địa chỉ thư  công vụ sau: ntkoanh.sngv@thuathienhue.gov.vn.

        Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

24 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế

Điện thoại: 0234 3845404   Fax: 0234 3833639

        Rất mong nhận được sự phối hợp  góp ý của quý cơ quan.

        Trân trọng./.

 

Tập tin đính kèm:
NTKO
Các tin khác
Xem tin theo ngày