Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Họp trao đổi về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài định kỳ lần I năm 2018
Ngày cập nhật 09/04/2018
Họp về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài định kỳ lần 1 năm 2018

Sáng ngày 22 tháng 3 năm 2018, Sở Ngoại vụ đã tổ chức họp trao đổi định kỳ lần 1 về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018

      Tham gia vào cuộc họp có hơn 25 đại biểu là lãnh đạo các Sở, ngành: Ngoại vụ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Phú Lộc, Phú Vang, Hương Thủy, Phong Điền và các hội có chức năng quản lý và điều phối công tác Việt Kiều.
     Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp cho việc triển khai các hoạt động cụ thể cho Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018 theo Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2016 của Chính phủ.  
      Theo đó, các ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ để triển khai các bước cụ thể một cách có hiệu quả nhằm kêu gọi, vận động Kiều bào ta đang sinh sống, học tập ở nước ngoài theo Kế hoạch 01/KH-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018.
Ảnh hoạt động:
KO
Các tin khác
Xem tin theo ngày