Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Triển khai Kế hoạch 197/KH-UBND về công tác Việt kiều tại ỦBND thành phố Huế
Ngày cập nhật 28/09/2017
Triển khai công tác Việt kiều tại UBND thành phố Huế

Thực hiện  Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020, ngày 18 tháng 9 năm 2017, đoàn công tác của Sở Ngoại vụ do đồng chí Nguyễn Huy Thái, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Ủy ban nhân dân Thành phố Huế.

Thành phần tham dự buổi làm việc, về phía UBND thành phố Huế có đồng chí Nguyễn Đăng Thạnh, PCT Thường Trực UBND thành phố Huế, đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga –Phó Chánh Văn phòng HĐND, UBND thành phố, đồng chí Hiền –PCT UBMTTQ VN thành phố Huế, đại diện Công an thành phố Huế và các phòng chuyên môn của UBND thành phố Huế.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đăng Thạnh – PCT Thường trực UBND thành phố Huế đề nghị các phòng, ban liên quan báo cáo tình hình công tác Việt kiều và công tác đối ngoại trong thời gian qua, nêu ra những khó khăn, hạn chế trong công tác Việt kiều tại địa phương. Đồng thời đưa ra kiến nghị trong thời gian tới cần cập nhật kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng và  Nhà nước liên quan tới công tác Việt Kiều.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Huy Thái cám ơn sự đón tiếp và chuẩn bị chu đáo của phía UBND thành phố Huế, đề xuất Lãnh đạo và các phòng ban của thành phố Huế tiếp tục công tác phối hợp, trao đổi thông tin lẫn nhau để đưa công tác đối ngoại của địa phương ngày càng phát triển.

Các tin khác
Xem tin theo ngày