Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng thông tin đối ngoại năm 2017
Ngày cập nhật 15/09/2017

Ngày 11/9/2017, tại hội trường Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại năm 2017 dành cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin đối ngoại của các đơn vị trong toàn tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVBTV Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh trực tiếp báo cáo tại lớp bồi dưỡng cùng tất cả các thành viên trong Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo 

Trong những năm gần đây, công tác thông tin đối ngoại trên toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những chuyển biến quan trọng trên nhiều mặt, góp phần quan trọng củng cố sự đồng thuận xã hội và tranh thủ cao nhất sự đồng tình ủng hộ cộng đồng quốc tế, đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của tỉnh về hợp tác quốc tế trên tất cả mọi mặt.

Nhằm nâng cao hiệu quả về thông tin đối ngoại trong tỉnh, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại sẽ tập trung vào các nội dung: Cập nhật thông tin tình hình thế giới và khu vực; những chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; một số kỹ năng, nghiệp vụ công tác đối ngoại ở địa phương. Những thông tin, kiến thức tại lớp bồi dưỡng công tác thông tin đối ngoại năm 2017 sẽ góp phần bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, bản lĩnh của các đối tượng tham gia lớp tập huấn, qua đó nâng cao trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thái Sơn - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh báo cáo tại lớp bồi dưỡng.

Tại lớp tập huấn, Ông Nguyễn Thái Sơn - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh đã thông tin về tình hình thời sự và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong thời gian gần đây, định hướng công tác tuyên truyền về thông tin đối ngoại trong thời gian tới; Ông Lê Đình Khánh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin về các chủ trương, chính sách mới và tiềm năng thế mạnh của tỉnh để kêu gọi, thu hút đầu tư từ các nước và người Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; Ông Lê Xuân Hiền – Phó Trưởng Ban BanTuyên giáo Tỉnh ủy trình bày chuyên đề về nhận thức chung về công tác thông tin đối ngoại và công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Đồng chí Lê Xuân Hiền - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình báo cáo chuyên đề tài lớp bồi dưỡng.

PPĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày