Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Hội thảo quốc tế các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạt định chính sách công
Ngày cập nhật 09/03/2017

Sáng 28/2, tại cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Đại học Canberra (Úc) tổ chức Hội thảo quốc tế 2017 với chủ đề “Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạt định chính sách công tại khu vực miền Trung”.

Tham gia và chủ trì Hội thảo có TS.Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Hành chính Quốc gia; GS.TS Mark Evans, Giám đốc Viện quản trị và phân tích chính sách, Đại học Canberra (Úc); ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; cùng các GS, TS trường Đại học Canberra, Học viện Hành chính Quốc gia, Viện nghiên cứu phát triển KTXH Đà Nẵng và đại diện cơ quan quản lý nhà nước các tỉnh trong khu vực miền Trung.

Hội thảo diễn ra 2 phiên thảo luận chính. Phiên thứ nhất thảo luận về các sáng kiến dân chủ cơ sở xoay quanh 03 tham luận được trình bày tại hội thảo, gồm: tham luận “Hướng đến sự tham gia của người dân một cách có chất lượng”, “Cấu trúc của dân chủ tranh luận” và “Thu hẹp khoảng cách giữa Nhà nước và người dân thông qua trò chơi hóa tại địa phương” do các Giáo sư, Tiến sĩ trường Đại học Canberra (Úc) trình bày.

Phiên thảo luận thứ hai về sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công, gồm các tham luận: “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của công dân vào hoạch định chính sách công”, “Tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công”, “Tại sao sự tham gia của người dân trong quản trị công còn chưa mang lại nhiều hơn sự minh bạch và tính tiên phong lãnh đạo tỉnh: Bằng chứng thực tế từ bộ dữ liệu PAPI và PCI” của các nhà nghiên cứu trong nước.

Đánh giá về kết quả của Hội thảo, Tiến sĩ Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Hành chính Quốc gia cho biết, Hội thảo đã đáp ứng được tính thời sự, cập nhật và có ý nghĩa quốc tế quan trọng; là diễn đàn để các học giả, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và các nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước chia sẻ kinh nghiệm cũng như những thành tựu về cải cách hành chínhh và quản trị đất nước nói chung, những vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc huy động có hiệu quả sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công nói riêng. Đặc biệt, thông qua hội thảo, sẽ gợi mở những định hướng cho các cơ quan, ban ngành ở các cấp về quản trị công trong bối cảnh hội nhập quốc tế nhằm xây dựng một chính phủ kiến tạo, minh bạch và chịu trách nhiệm giải trình trong mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội...

Tại hội thảo cũng phát hành kỷ yếu với 37 bài viết được chọn lọc từ gần 50 bài viết chuyên sâu của các học giả, giảng viên, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và hoạt động thực tiễn đã thể hiện tầm nhìn, quan điểm đối với các vấn đề lý luận và thực tiễn về các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá tình hoạch định chính sách công quốc tế, tại Việt Nam và ở các địa phương khu vực miền Trung.

Trong khuôn khổ hội thảo cũng diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) phối hợp hoạt động trong thời gian tới giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Canberra (Úc).

Nguồn: Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày