Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Hội nghị công bố Kế hoạch hành động REED+ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020
Ngày cập nhật 11/01/2017

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2017, tại khách sạn Century Riverside Huế,  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị công bố Kế hoạch hành động "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon rừng (REED+)" tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020. 

Tham dự hội nghị gồm khoảng 50 người Việt Nam và 03 khách mời quốc tế, ông Nguyễn Văn Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại hội nghị, đại diện Sở NN&PTNT đã Công bố quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, Kế hoạch hành động REED+ hướng tới mục tiêu góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động Quốc gia về REDD+; thực hiện hoàn thành mục tiêu Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020, giữ ổn định độ che phủ rừng của tỉnh từ 57%-58%; tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp của tỉnh, bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế, an sinh xã hội và góp phần giảm thiểu tác động, ứng phó biến đổi khí hậu đảm bảo phát triển bền vững.

Kế hoạch hành động REED+ tập trung thực hiện 3 hợp phần, gồm: hợp phần quản lý rừng; hợp phần xã hội và môi trường; hợp phần quản lý và được triển khai tập trung phần lớn tại các huyện A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, tại các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các công ty lâm nghiệp Nhà nước nằm trong và ngoài ranh giới 03 huyện nêu trên. Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện hơn 1.500 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Phương, TUV, PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, tỉnh Thừa Thiên Huế có 307.149,1ha diện tích đất lâm nghiệp, chiếm 60,67% tổng diện tích tự nhiên, vì vậy việc tham gia Chương trình giảm thải là hết sức quan trọng và có ý nghĩa đối với ngành lâm nghiệp Thừa Thiên Huế; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp cần chủ động tham gia, tập trung nguồn lực trong khả năng có thể để thực hiện thành công Kế hoạch; định kỳ hàng năm sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch một cách hiệu quả.

PPĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày