Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày cập nhật 14/12/2016

Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 19 tháng 10 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ban hành Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư gồm 4 chương 12 điều và 02 phụ lục đính kèm, có hiệu lực kể từ ngày 02/12/2016.

Tập tin đính kèm:
PPĐT
Các tin khác
Xem tin theo ngày