Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thông tư mới về hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam
Ngày cập nhật 24/08/2016

Ngày 6/7/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam

Ngày 6/7/2016, Bộ Công an ban hành Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2016 và thay thế Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 của Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Điều 1 Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BCA ngày 29/11/2007 và Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

Một số điểm mới của Thông tư 29/2016/TT-BCA: Thời hạn hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam có thời hạn 10 năm và 05 năm (tùy theo đối tượng được cấp hộ chiếu) và theo quy định mới, công dân có thể yêu cầu ủy thác cho cơ quan, tổ chức thực hiện việc nộp hồ sơ cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu (Nội dung chi tiết xem file đính kèm).

Tập tin đính kèm:
NTKO
Các tin khác
Xem tin theo ngày