Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan đại diện Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài
Ngày cập nhật 06/09/2016

Vừa qua, Sở Ngoại vụ nhận được Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-BNG-BTP của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp đề ngày 30 tháng 6 năm 2016 hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan Đại diện Ngoại giao, Cơ quan đại diện Lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài.

Tập tin đính kèm:
Lê Quang Hiếu
Các tin khác
Xem tin theo ngày