Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thông tư Số 01/2012/TT-BNG của Bộ Ngoại giao về việc Hướng dẫn thực hiện một số Quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa Lãnh sự
Ngày cập nhật 02/08/2012

Thông từ được ban hành ngày 20 tháng 3 năm 2012

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày