Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Ô-xtơ-rây-li-a ngừng cấp nhãn thị thực
Ngày cập nhật 01/10/2015

      Ngày 03/9/2015, Đại sứ quán Ô-xtơ-rây-li-a tại Hà Nội thông báo Ô-xtơ-rây-li-a ngừng cấp nhãn thị thực cho người có thị thực Ô-xtơ-rây-li-a kể từ ngày 01/9/2015. Thị thực của Ô-xtơ-rây-li-a sẽ được cung cấp dưới dạng diện tử, được lưu trữ tại cơ sở dữ liệu trung tâm, cho phép người có thị thực, các tổ chức đăng ký của Ô-xtơ-rây-li-a và nhân viên hàng không kiểm tra thị thực điện tử trực tuyến. Người có thị thực Ô-xtơ-rây-li-a được nhập cảnh vào Ô-xtơ-rây-li-a và cư trú ở Ô-xtơ-rây-li-a bằng cách trình hộ chiếu hoặc Thẻ Di trú gắn với dữ liệu thị thực điện tử. Thông tin thêm về việc Ô-xtơ-rây-li-a ngừng sử dụng nhãn thị thực có thể được tra cứu trực tuyến tại địa chỉ http://www.border.gov.au/aboutourvisa

Theo Bộ Ngoại giao

Các tin khác
Xem tin theo ngày