Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 01/CT-TTg về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
Ngày cập nhật 12/01/2015

      Ngày 09 tháng 01 năm 2015 , Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

      Theo đó, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biên giới, bờ biển chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng), Bộ Công an tổ chức phong trào cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trên các tuyến biên giới; bố trí một phần ngân sách địa phương để đảm bảo cho các hoạt động của phong trào quần chúng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân định kỳ 02 năm một lần mở đợt tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ nòng cốt của phong trào và tổ chức các hoạt động trao đổi, học hỏi kinh nghiệm; định kỳ 05 năm một lần tổ chức sơ kết cấp tỉnh, hàng năm vào "Ngày Biên phòng toàn dân 03/3", tiến hành sơ kết phong trào cấp xã.

 

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Lê Nhiên Hương
Các tin khác
Xem tin theo ngày