Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Quy định mới sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Sở Ngoại vụ
Ngày cập nhật 19/11/2014

      Căn cứ Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã kí Quyết định số 52/QĐ-SNgV ngày 27 tháng 10 năm 2014 về việc ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức tại Sở Ngoại vụ.

      Quyết định này gồm có 3 Chương 8 Điều quy định rõ về việc sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại đơn vị; nguyên tắc sử dụng, quản lý hộ chiếu cũng như xử lý các hành vi sử dụng, quản lý hộ chiếu sai quy định và giao trách nhiệm cho phòng Lãnh sự - Việt Kiều – Biên giới là bộ phận quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của Sở Ngoại vụ.

      Thực hiện Quyết định trên, phòng Lãnh sự - Việt Kiều - Biên giới đã xây dựng sổ theo dõi; phiếu giao, nhận hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại đơn vị. Qua đó, các cơ quan, ban ngành trong tỉnh có thể tham khảo để xây dựng quy chế về quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại đơn vị mình.

(Đính kèm Quyết định và các biểu mẩu).

 

Tập tin đính kèm:
Phạm Phùng Đại Thạch
Các tin khác
Xem tin theo ngày