Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 09/10/2014

 

 

      Ngày 02 tháng 10 năm 2014, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao đã ký Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND Ban hành Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 831/TTr-SNgV ngày 28 tháng 8 năm 2014.

      Theo đó tại Quyết định này Quy định sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 3 Chương, 10 Điều quy định rõ đối tượng được cấp hộ chiếu; nguyên tắc sử dụng, quản lý; trách nhiệm của cá nhân được cấp hộ chiếu cũng như các cơ quan, tổ chức có liên quan.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

(Đính kèm Quyết định)

      Tập tin đính kèm 1: ubnd652014qdubnd2014.doc
      Tập tin đính kèm 2: ubnd652014qdubnd2014pl1.doc

 

Phạm Phùng Đại Thạch
Các tin khác
Xem tin theo ngày