Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Triển khai thực hiện 02 Thông tư của Bộ Công an về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Cư trú
Ngày cập nhật 09/10/2014

 

 

      Ngày 09 tháng 9 năm 2014, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 36/2014/TT-BCA quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

     Hai thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2014 và sẽ áp dụng cho các đối tượng là:

        1. Cơ quan, người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú.

        2. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tích Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

 

Nguyễn Thị Kim Oanh
Các tin khác
Xem tin theo ngày