Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thủ tục khám chữa bệnh nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 16/11/2011

4

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Thủ tục khám chữa bệnh nhân đạo của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trình tự thực hiện

1. Đối với tổ chức/cá nhân:

- Bước 1: Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài xin phép khám chữa bệnh nhân đạo không vì mục đích lợi nhuận chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục:

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Sở Ngoại vụ thẩm định, xử lý hồ sơ và làm công văn gửi Sở Y tế trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ;

- Bước 3:  Sở Y tế có văn bản thẩm định trong thời gian 5 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Sở Ngoại vụ.

- Bước 4: Sở Ngoại vụ làm tờ trình gửi UBND tỉnh trong thời gian 2 ngày từ khi nhận được văn bản của Sở Y tế. Sở Ngoại vụ chuyển toàn bộ hồ sơ trình lên UBND tỉnh.

- Bước 5: UBND tỉnh ban hành văn bản cho phép tổ chức khám bệnh nhân đạo trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ từ Sở Ngoại vụ.

- Bước 6: Bộ phận TN&TKQ Sở Ngoại vụ trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đúng ngày hẹn trả kết quả theo giấy hẹn đã gửi cho tổ chức, cá nhân.

 

Cách thức thực hiện

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn, công văn hoặc tờ trình đề nghị của các tổ chức, cá nhân xin khám chữa bệnh không vì mục đích lợi nhuận tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nội dung Đơn, công văn hoặc tờ trình đề nghị phải nêu rõ kế hoạch hoạt động của tổ chức, cá nhân trong thời gian khám chữa bệnh (địa điểm, thời gian và thành phần tham gia đoàn khám chữa bệnh); (01 Bản chính)

- Bản sao Giấy phép hoạt động tại Việt Nam do Uỷ ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ cấp (theo quyết định 340/TTg ngày 24/5/1996 của Thủ tướng Chính phủ); nếu chưa có phải nêu rõ lý do;

- Bản kê khai danh sách nhân sự của đoàn (họ, tên, tuổi, nghề nghiệp, trình độ chuyên môn); (01 Bản sao)

- Bản sao hợp pháp hộ chiếu, văn bằng, chứng nhận trình độ chuyên môn liên quan của nước sở tại cấp; (01 Bản sao)

- Chứng chỉ hành nghề hợp pháp hoặc giấy xác nhận hợp pháp đã hành nghề trên 3 năm của nước sở tại; (01 Bản sao)

- Giấy khám sức khỏe của Bác sỹ, chuyên gia y tế trực tiếp khám chữa bệnh; (01 Bản sao)

- Danh mục thuốc cấp phát miễn phí, ghi rõ hạn sử dụng và công dụng của từng loại thuốc; (01 Bản chính)

- Danh mục trang thiết bị, dụng cụ y tế, hộp thuốc chống choáng. (01 Bản chính)

b) Số lượng hồ sơ:  2    (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

Tổng: 13 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

- Sở Ngoại vụ: 5 ngày;

- Sở Y tế: 5 ngày;

- UBND tỉnh: 3 ngày

 

Đối tượng thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Y tế

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức và cá nhân nước ngoài

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không                                                                         

 

Phí, lệ phí

Không

 

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản chấp thuận

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Công văn số 629/UBND-ĐN ngày 02/02/2008 của UBND tỉnh hướng dẫn trình tự, thủ tục tổ chức khám chữa bệnh nhân đạo.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày