Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với CHDCND Lào năm 2009
Ngày cập nhật 22/12/2009

         Quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và CHDCND Lào trong năm 2009 đã đạt được những thành tựu lớn về nhiều mặt. Nhiều chương trình, dự án... đã được thực hiện, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.