Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Bretagne-Việt Nam (Pháp) tiếp tục hỗ trợ công trình khí sinh học trong năm 2020 cho các hộ nghèo huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 27/07/2020

Hiệp hội Bretagne-Việt Nam (Pháp) vừa có Thư chính thức gửi cho Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo về việc Hiệp hội này cam kết tài trợ số tiền 90,180,000 đồng để thực hiện hoạt động xây lắp 10 công trình khí sinh học (hầm biogaz) cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn sống trên địa bàn huyện Quảng Điền.

Dự kiến khoản viện trợ trên sẽ được Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện làm thủ tục xin phê duyệt tiếp nhận theo quy định tại Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của khoản viện trợ nhằm hỗ trợ cải thiện điều kiện kinh tế cho 10 hộ dân sống trên địa bàn huyện bao gồm 06 hộ ở xã Quảng Thọ và 04 hộ ở xã Quảng An; góp phần trong công tác bảo vệ môi trường, tận dụng chất thải từ chăn nuôi làm chất đốt./.

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày