Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP)
Ngày cập nhật 20/07/2020

Chiều 10/7/2020, tại trụ sở UBND tỉnh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) đã tiến hành lễ ký kết Bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tăng cường thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học; đổi mới và phát triển đô thị carbon thấp thông minh và kinh tế tuần hoàn.

Tham dự Lễ Ký kết Bản ghi nhớ có bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam và các thành viên trong đoàn; ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban ngành trong tỉnh. Đặc biệt, Lễ ký kết đã được thực hiện với sự chứng kiến của Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định, thời gian qua, đã có một số, chương trình, dự án của UNDP triển khai tại tỉnh Thừa Thiên Huế đem lại kết quả thực tiễn như dự án "Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam" (Dự án GCF) và Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết”... Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với quan điểm phát triển nhanh dựa vào tri thức, phát triển bền vững dựa vào văn hóa, tỉnh Thừa Thiên Huế đang đưa ra chiến lược cân bằng giữa phát triển và bảo tồn; quan điểm này cũng phù hợp với chiến lược hợp tác phát triển của Liên hợp quốc (UNDP). Vì vậy, việc UNDP tiếp tục tăng cường hợp tác với tỉnh Thừa Thiên Huế không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của địa phương mà còn giúp Tỉnh đẩy nhanh quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và những vấn đề mang tính chiến lược của Thừa Thiên Huế theo đúng tinh thần của nghị quyết 54-NQ/TW và mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc trong thời gian tới.

Bản ghi nhớ sẽ là cơ sở để hai bên triển khai các lĩnh vực nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh, cụ thể: Ứng phó Biến đổi Khí hậu và Bảo tồn Đa dạng Sinh học, đổi mới và phát triển đô thị carbon thấp thông minh, kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động chính sẽ diễn ra như tiếp tục hỗ trợ công tác tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương, tập trung vào mô hình nhà ở chống chịu thiên tai, hỗ trợ các khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước và bảo tồn đa đạng sinh học, Phổ biến Chỉ số Khí hậu Doanh nghiệp, triển khai Sáng kiến Giao thông điện Xanh, phát triển mạng lưới kinh tế tuần hoàn tại Huế và kết nối với hệ thống kinh tế tuần hoàn toàn quốc...

Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày