Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư dự án sản xuất công nghiệp tại KCN Phú Đa, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/07/2020

Ngày 18/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1437/QĐ-UBND về việc phê duyệt ban hành bổ sung danh mục và công bố thông tin kêu gọi đầu tư dự án sản xuất công nghiệp tại KCN Phú Đa vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt ban hành bổ sung dự án nhằm đầu tư một số lĩnh vực đầu tư dự án như may mặc, sản xuất, lắp ráp phụ tùng, linh kiện, phụ kiện xe ô tô, điện tử, cơ khí, chế biến thực phẩm, chế biến nông, lâm, thủy sản,…. (Phụ lục danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên.

    KHU VỰC KÊU GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN


                              Vị trí đất kêu gọi đầu tư (khoảng 4,2ha) 

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày