Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư tại Khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế
Ngày cập nhật 16/06/2020
Vị trí khu đất kêu gọi đầu tư (khoảng 2.189 m2)

Ngày 08/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1335/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư tại khu đất 121 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế vào danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020, định hướng đến năm 2025.

 

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt ban hành bổ sung dự án nhằm xây dựng tổ hợp thương mại dịch vụ, nhà hàng, trung tâm tổ chức sự kiện với quy mô phù hợp; xây dựng bến thuyền du lịch nội bộ phục vụ hoạt động vận tải khách du lịch trên sông Hương; tạo ra sản phẩm du lịch có giá trị văn hóa cao, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, quảng bá các giá trị du lịch của địa phương. (Phụ lục danh mục và thông tin dự án công bố, kêu gọi đầu tư đính kèm).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2018, định hướng đến năm 2020 và các Quyết định bổ sung danh mục không trái với nội dung Quyết định này vẫn giữ nguyên./.

 

 

Tập tin đính kèm:
Phòng Hợp tác Quốc tế
Các tin khác
Xem tin theo ngày