Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Chương trình hội nghị Giao ban toàn quốc công tác PCPNN năm 2015 tại Hà Nội
Ngày cập nhật 04/01/2016
tại hội nghị

Ngày 23 tháng 12 năm 2015 Hội nghị Giao ban toàn quốc công tác Phi chính phủ nước ngoài năm 2015 được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị do Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương gồm: Vụ Kinh tế Đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài Chính; Cục Bảo vệ Chính trị 1, Tổng Cục An ninh I, Bộ Công An cùng đại diện các cơ quan địa phương có liên quan đến quản lý vận động viên trợ phi chính phủ nước ngoài từ các tỉnh, thành trên cả nước cùng tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các tham luận báo cáo từ các Bộ, Ngành Trung ương tập trung vào một số nội dung như: Công tác Phi chính phủ nước ngoài trong năm 2015 và phương hướng công tác của Ủy Ban năm 2016; Tình hình thực hiện quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN; Tình hình thực hiện các quy định liên quan đến quản lý tài chính đối vói các dự án, khoản viện trợ do tổ chức PCPNN tài trợ; Trao đổi thông tin PCPNN liên quan đến an ninh, chính trị.

Theo tham luận do lãnh đạo PACCOM báo cáo cho thấy nhìn chung tình hình kinh tế thế giới năm 2015 có nhiều biến động, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có những chính sách điều chỉnh vận động viện trợ cho Việt Nam vì nhiều lí do, trong đó lí do nổi bật nhất là do Việt Nam gần đây đã đạt được tiêu chí quốc gia có mức thu nhập trung bình trên thế giới. Năm nay 2015, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng 6,5%. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước cùng với đối ngoại nhân dân liên tục được tăng cường và thúc đẩy. Việt Nam đã dành nhiều ưu tiên trong thực hiện chính sách xóa đói giảm nghèo, đề án 2214. Đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, theo báo cáo của PACCOM thì năm 2015 đã có 494 tổ chức Phi chính phủ nước ngoài hoạt động thường xuyên tại Việt Nam với tổng giá trị viện trợ là 304 triệu đô la Mỹ, các lĩnh vực hoạt động viện trợ chính trong 6 tháng đầu năm 2015 chủ yếu tập trung vào y tế, giải quyết vấn đề xã hội, giáo dục đào tạo, phát triển kinh tế xã hội, tài nguyên môi trường, xây dựng năng lực tổ chức và hỗ trợ tư pháp. Ngoài những nội dung nêu trên, các nội dung về hoạt động đối ngoại, an ninh chính trị, công tác quản lý Giấy phép đăng ký của các tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát; công tác tham mưu xây dựng chính sách (sửa đổi Nghị định 93, dự thảo Luật về hội) cũng được nêu ra tại hội nghị./.

Đặng Thanh Phú
Các tin khác
Xem tin theo ngày