Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
Ngày cập nhật 08/10/2015

Nghị quyết số 31/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế

Số/Ký hiệu 31/NQ-CP
Ngày ban hành 13/05/2014
Ngày có hiệu lực 13/05/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày