Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tổ chức Vietnam Education and Social Assistance Foundation (VESAF/Hoa Kỳ) hỗ trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/10/2019

Ngày 30/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2401/UBND-QĐ về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ bằng tiền trị giá 9.600 USD (tương đương 216.000.000 đồng) do tổ chức Vietnam Education and Social Assistance Foundation (VESAF/Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Quỹ Những trái tim Huế nhằm hỗ trợ học bổng cho 32 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tại các trường Đại học trực thuộc Đại học Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế giao trách nhiệm cho Chủ tịch quỹ những trái tim Huế tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả theo quy định hiện hành; và phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày