Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thủ tục gia hạn thị thực đối với người nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/11/2011

1

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Thủ tục gia hạn thị thực đối với người nước ngoài

 

Trình tự thực hiện

1. Đối với tổ chức/cá nhân:

- Bước 1: Các cơ quan, tổ chức xin gia hạn thị thực và lưu trú cho người nước ngoài đang làm việc tại đơn vị mình hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục:

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả Kết quả theo giấy hẹn đã gửi cho tổ chức, cá nhân.

 

Cách thức thực hiện

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản (01 Bản chính)

- Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú.(01 Bản chính – theo mẫu)

- Bản sao hộ chiếu, thị thực (01 Bản sao)

- Hợp đồng lao động của người nước ngoài hoặc giấy phép hoạt động tại Việt Nam (01 Bản sao)

- Giấy phép hoạt động của văn phòng cơ quan, tổ chức của người nước ngoài đang làm việc nếu đương sự đang làm việc tại các NGO hoặc các tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh (01 Bản sao);

- Giấy phép lao động tại Việt Nam (01 Bản sao).

b) Số lượng hồ sơ:  01    (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Giám đôc Sở Ngoại vụ

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng PA18-Công an Tỉnh

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân và tổ chức

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

 

Phí, lệ phí

Không

 

Kết quả thực hiện TTHC

Xác nhận trên đơn

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập  cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 6 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 của Liên bộ Bộ Công an - Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các tin khác
Xem tin theo ngày