Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận dự án “Cải thiện An ninh Lương thực cho các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại miền Trung Việt Nam (CAL-2)” do tổ chức FIDR (Nhật Bản) tài trợ
Ngày cập nhật 10/03/2016
Ảnh minh họa

Ngày 03/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại “Dự án Cải thiện An ninh Lương thực cho các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ tại miền Trung Việt Nam (CAL-2)” taị tỉnh Thừa Thiên Huế do Tổ chức Cứu trợ/Phát triển Quốc tế (FIDR-Nhật Bản) tài trợ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông được giao trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc tiếp nhận và triển khai dự án với tổng vốn dự án là 2.520.000.000 đồng, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 2.142.000.000 đồng và vốn đối ứng từ phía Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông là 378.000.000 đồng.  Dự án được thực hiện với mục tiêu mở rộng hệ thống mô hình cải thiện an ninh lương thực được củng cố và mô hình được phổ biến đến các hộ nông dân sản xuất quy mô nhỏ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tổ chức FIDR (Nhật Bản) hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: y tế, nước sạch, giáo dục, phát triển nông thôn, an toàn sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tạo thu nhập, cấp vốn cho hộ nghèo. Trong thời gian qua FIDR đã hỗ trợ triển khai các chương trình tại Đà Nẵng, Quảng Nam và Kon Tum. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế đây là dự án đầu triển tổ chức FIDR triển khai tại địa phương với thời gian thực hiện từ tháng 12/2015 đến tháng 3/2019./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày