Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Thủ tục nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 16/11/2011

3

Tên thủ tục hành chính (TTHC)

Thẩm định hồ sơ nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trình tự thực hiện

1. Đối với tổ chức/cá nhân:

- Bước 1: Các cơ quan, tổ chức xin đón khách nước ngoài vào làm việc tại đơn vị chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn tại Biểu này, đến Sở Ngoại vụ để nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Ngoại vụ.

- Bước 2: Nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Ngoại vụ.

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục:

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Ngoại vụ tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ;

- Bước 2: Sở Ngoại vụ xử lý hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Cách thức thực hiện

Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận TN&TKQ của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn xin thủ tục nhập cảnh cho chuyên gia của tổ chức quản lý chuyên gia đó đính kèm danh sách trích ngang của chuyên gia và thông báo rõ thời gian nhập cảnh; loại thị thực; nơi nhận thị thực; cơ quan tổ chức đón tiếp; địa chỉ tạm trú tại địa phương. (01 Bản chính)

- Nội dung, chương trình làm việc cụ thể của chuyên gia trong thời gian hoạt động tại tỉnh.  (01 Bản sao)

- Giấy phép hoạt động của Dự án, tổ chức nơi chuyên gia đến làm việc. (01 Bản sao)

- Giấy phép lao động của chuyên gia của tổ chức nếu chuyên gia đó làm việc trên 3 tháng tại tổ chức đó do Sở Lao động Thương binh Xã hội cấp. (01 Bản sao)

b) Số lượng hồ sơ:  1    (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

3,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

Đối tượng thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:  Giám đốc Sở Ngoại vụ

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

 

Cơ quan thực hiện TTHC

Cá nhân và tổ chức

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

 

Phí, lệ phí

Không

 

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản đề nghị của Sở Ngoại vụ

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không

 

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Pháp lệnh số 24/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/4/2000 về nhập  cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

- Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 của Liên bộ Bộ Công an - Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Các tin khác
Xem tin theo ngày