Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tìm kiếm tin tức
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong
Ngày cập nhật 13/12/2011

Chiều 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm và những thỏa thuận đạt được giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Bộ trưởng.

Thủ tướng khẳng định kết quả chuyến công tác của Đoàn Bộ Tài chính Lào là đóng góp quan trọng, góp phần thiết thực vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt Việt  Nam -  Lào, nhất là trong lĩnh vực tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với nước bạn Lào anh em tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào phát triển hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước. Trên tinh thần ấy, Bộ Tài chính hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Về phía mình, Bộ trưởng Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong khẳng định sẽ nỗ lực trong việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, trong đào tạo và nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ tài chính Lào.

 

http://baodientu.chinhphu.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong
Ngày cập nhật 13/12/2011

Chiều 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm và những thỏa thuận đạt được giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Bộ trưởng.

Thủ tướng khẳng định kết quả chuyến công tác của Đoàn Bộ Tài chính Lào là đóng góp quan trọng, góp phần thiết thực vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt Việt  Nam -  Lào, nhất là trong lĩnh vực tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với nước bạn Lào anh em tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào phát triển hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước. Trên tinh thần ấy, Bộ Tài chính hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Về phía mình, Bộ trưởng Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong khẳng định sẽ nỗ lực trong việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, trong đào tạo và nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ tài chính Lào.

 

http://baodientu.chinhphu.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong
Ngày cập nhật 13/12/2011

Chiều 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm và những thỏa thuận đạt được giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Bộ trưởng.

Thủ tướng khẳng định kết quả chuyến công tác của Đoàn Bộ Tài chính Lào là đóng góp quan trọng, góp phần thiết thực vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt Việt  Nam -  Lào, nhất là trong lĩnh vực tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với nước bạn Lào anh em tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào phát triển hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước. Trên tinh thần ấy, Bộ Tài chính hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Về phía mình, Bộ trưởng Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong khẳng định sẽ nỗ lực trong việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, trong đào tạo và nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ tài chính Lào.

 

http://baodientu.chinhphu.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong
Ngày cập nhật 13/12/2011

Chiều 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm và những thỏa thuận đạt được giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Bộ trưởng.

Thủ tướng khẳng định kết quả chuyến công tác của Đoàn Bộ Tài chính Lào là đóng góp quan trọng, góp phần thiết thực vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt Việt  Nam -  Lào, nhất là trong lĩnh vực tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với nước bạn Lào anh em tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào phát triển hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước. Trên tinh thần ấy, Bộ Tài chính hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Về phía mình, Bộ trưởng Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong khẳng định sẽ nỗ lực trong việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, trong đào tạo và nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ tài chính Lào.

 

http://baodientu.chinhphu.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong
Ngày cập nhật 13/12/2011

Chiều 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm và những thỏa thuận đạt được giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Bộ trưởng.

Thủ tướng khẳng định kết quả chuyến công tác của Đoàn Bộ Tài chính Lào là đóng góp quan trọng, góp phần thiết thực vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt Việt  Nam -  Lào, nhất là trong lĩnh vực tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với nước bạn Lào anh em tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào phát triển hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước. Trên tinh thần ấy, Bộ Tài chính hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Về phía mình, Bộ trưởng Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong khẳng định sẽ nỗ lực trong việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, trong đào tạo và nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ tài chính Lào.

 

http://baodientu.chinhphu.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong
Ngày cập nhật 13/12/2011

Chiều 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm và những thỏa thuận đạt được giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Bộ trưởng.

Thủ tướng khẳng định kết quả chuyến công tác của Đoàn Bộ Tài chính Lào là đóng góp quan trọng, góp phần thiết thực vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt Việt  Nam -  Lào, nhất là trong lĩnh vực tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với nước bạn Lào anh em tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào phát triển hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước. Trên tinh thần ấy, Bộ Tài chính hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Về phía mình, Bộ trưởng Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong khẳng định sẽ nỗ lực trong việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, trong đào tạo và nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ tài chính Lào.

 

http://baodientu.chinhphu.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong
Ngày cập nhật 13/12/2011

Chiều 12/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong.

Tiếp Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm và những thỏa thuận đạt được giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Bộ trưởng.

Thủ tướng khẳng định kết quả chuyến công tác của Đoàn Bộ Tài chính Lào là đóng góp quan trọng, góp phần thiết thực vào việc tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác đặc biệt Việt  Nam -  Lào, nhất là trong lĩnh vực tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam sẽ nỗ lực hết mình để cùng với nước bạn Lào anh em tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào phát triển hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa các bộ, ngành, địa phương của hai nước. Trên tinh thần ấy, Bộ Tài chính hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và giúp đỡ nhau trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Về phía mình, Bộ trưởng Tài chính Lào Phouphet Khamphounvong khẳng định sẽ nỗ lực trong việc xây dựng và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với Bộ Tài chính Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, trong đào tạo và nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ tài chính Lào.

 

http://baodientu.chinhphu.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.920.418
Truy cập hiện tại 83