Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Kiểm tra việc thực hiện quy chế quản lý, vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp
Ngày cập nhật 11/05/2018

Ngày 10/5, Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông và việc triển khai áp dụng chữ ký số trong văn bản điện tử của UBND TP. Huế, các huyện, thị xã, và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã được thành lập.

Đoàn kiểm tra gồm 7 thành viên, do ông Đặng Ngọc Trân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn. Thời gian kiểm tra từ 21/5-20/6/2018. 

Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý, vận hành Hệ thống trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp, liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tại 19 sở ngành và 9 huyện, thị xã, TP. Huế. 

Theo đó, tiến hành kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện điều hành, xử lý công việc trực tiếp trên trang thông tin điều hành tác nghiệp. 

Những nội dung đáng chú ý được kiểm tra gồm: theo dõi, xử lý "Sự việc báo nêu"; theo dõi, xử lý "Ý kiến cử tri"; theo dõi, xử lý Dân hỏi, cơ quan chức năng trả lời; xử lý công việc tại các phần mềm dùng chung và các phần mềm ứng dụng khác được liên kết, tích hợp trên trang thông tin điều hành tác nghiệp của đơn vị; báo cáo, chương trình công tác định kỳ và đột xuất của cá nhân, đơn vị… 

Kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh; đồng thời đề xuất, kiến nghị biện pháp nhằm tổ chức thực hiện các nội dung kiểm tra đạt hiệu quả trong thời gian tới.

Theo http://baothuathienhue.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày