Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ
Ngày cập nhật 11/05/2018

        Nhằm thực hiện nghiêm túc Nghị định số 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan. UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai thực hiện

      Theo đó, việc triển khai thực hiện bao gồm các nội dung sau:

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức các hoạt động tuyên truyền, lồng ghép nội dung triển khai Nghị định 22/2018/NĐ-CP và các văn bản quy định về quyền tác giả quyền liên quan vào nội dung tập huấn văn bản quy phạm mới hằng năm do Sở tổ chức. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện nghĩa vụ tác quyền trong các hoạt động biểu diễn nghệ thuât, triển lãm, mỹ thuật, văn học, điện ảnh... và và quyền tác giả đối với các tác phẩm âm nhạc sử dụng trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ. Giám sát hoạt động và tạo điều kiện cho Đại diện trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam tại Huế thực hiện đúng quy định tại Mục 1c Chỉ thị số 36/2008 ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Ủy ban nhân dân  thành phố Huế, các huyện, thị xã triển khai tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện các quy định của pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan; phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, các cơ quan chức năng liên quan giám sát, kiểm tra việc chấp hành, thực hiện nghĩa vụ quyền tác giả đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ có sử dụng tác phẩm âm nhạc (biểu diễn nghệ thuật, karaoke, vũ trường, quán bar) trên địa bàn.

Báo Thừa Thiên Huế và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng nội dung tuyên truyền và thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan, Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện Luật Bản quyền tác giả, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong các hoạt động liên quan đến quyền tác giả, quyền liên quan.

Theo www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày