Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 28/11/2019

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

 

Các lĩnh vực hoạt động của Sở Ngoại vụ Tỉnh Thừa Thiên Huế được công bố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:   53  /QĐ-SNgV  ngày  16  tháng 10  năm 2018 của Sở Ngoại vụ)

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại  Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động sau:

1. Lĩnh vực Công tác lãnh sự

a) Thủ tục gia hạn thị thực đối với người nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

b) Thủ tục nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.c) Thủ tục thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động tại khu vực biên giới đối với chuyên gia, phóng viên nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

d) Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức của Việt Nam).

e) Thủ tục cho phép tổ chức hội thảo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (đối với cơ quan, tổ chức của Nước ngoài).

2. Hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài

f) Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

3.  Các quy trình bắt buộc

 1. Sổ tay chất lượng
 2. Quy trình kiểm soát tài liệu
 3.  Quy trình kiểm soát hồ sơ
 4.  Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ
 5.  Quy trình kiểm soát sự không phù hợp
 6.  Quy trình hành động khắc phục
 7.  Quy trình hành động phòng ngừa
 8. Quy trình giải quyết rủi ro và cơ hội

4. Các quy trình nội bộ

 1. Quy trình  đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức
 2. Quy trình quản lý công văn đi
 3. Quy trình quản lý công văn đến
 4. Quy trình cấp mới hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với công chức, viên chức quản lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 5. Quy trình  cấp công hàm đối với công chức, viên chức quản lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 6. Quy trình  sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với công chức, viên chức quản lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 7. Quy trình  cấp lại hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với công chức, viên chức quản lý tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 8. Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự đối với công dân, tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 9.   Quy trình  tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đề nghị hợp pháp hóa lãnh sự đối với công dân, tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày