Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Ngày cập nhật 10/05/2018

Chiều ngày 03/5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Bùi Thanh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Thái Sơn - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã dự và chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy Huế và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã báo cáo khái quát về tình hình công tác triển khai thực hiện ở các địa phương, đơn vị, về những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, vướng mắc để tập trung tháo gỡ.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Chỉ thị trong 2 năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đã tổ chức học tập đầy đủ, nghiêm túc nội dung các chuyên đề từ cấp tỉnh đến cơ sở; quan tâm tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; thường xuyên kiểm tra, giám sát; chú trọng việc tổ chức giao ban, sơ kết để tuyên truyền, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo.

Trong triển khai thực hiện, các cấp ủy đã quan tâm tổ chức cho cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu và đăng ký nội dung làm theo Bác với những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ, lĩnh vực công tác. Một số đơn vị đảm bảo 100% tổ chức cơ sở đảng tiến hành cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo Bác. Nhiều địa phương, đơn vị gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị với Kế hoạch 54-KH/TU, ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018, đã xác định được những mục tiêu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị như: việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị... Bên cạnh mặt tích cực, các đại biểu cũng đã bày tỏ về một số khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo triển khai thực hiện ở cơ sở như: việc triển khai đăng ký làm theo có nơi còn lúng túng, đưa nội dung Chỉ thị vào giảng dạy lý luận chính trị, tiêu chí khen thưởng...

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả đã đạt được, đặc biệt là những cách làm hay, mô hình sáng tạo mới. Khẳng định việc triển khai thực hiện Chỉ thị đã góp phần quan trọng trong ổn định tình hình chính trị để tập trung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy cần tiếp tục sâu sát, nắm chắc hơn nữa tình hình ở cở sở để kịp thời chỉ đạo công tác triển khai thực hiện. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện Kế hoạch 54 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) sẽ được ban hành trong thời gian tới. Quan tâm tổ chức nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết đánh giá khen thưởng đúng người, đúng việc theo tinh thần Chỉ thị.

Theo www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày