Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Ban lãnh đạo
1Trần Công PhúGiám đốc054.3833662 tcphu.sngv@thuathienhue.gov.vn
2Nguyễn Thị Thuỳ TrangPhó Giám Đốc054.3847078 ntttrang.sngv@thuathienhue.gov.vn
3Đỗ Thị Mỹ ChâuPhó Giám Đốc054.3831352 dtmchau.sngv@thuathienhue.gov.vn
4Nguyễn Huy TháiPhó Giám Đốc054.3831858 nhthai.sngv@thuathienhue.gov.vn
Văn phòng
5Ngô Hoàng LâmChánh văn phòng054.3822005 nhlam.sngv@thuathienhue.gov.vn
6Phan Từ VânPhó Chánh văn phòng054.3847078 ptvan.sngv@thuathienhue.gov.vn
7Nguyễn Thị LyPhó Chánh văn phòng054.3831845 ntly.sngv@thuathienhue.gov.vn
8Cao Thị ThắngChuyên viên054.3847078 ctthang.sngv@thuathienhue.gov.vn
9Lê Anh TuyềnChuyên viên054.3822005 latuyen.sngv@thuathienhue.gov.vn
10Nguyễn Duy Hạnh NhơnChuyên viên054.3822005 ndhnhon.sngv@thuathienhue.gov.vn
11Nguyễn Trường HạnhChuyên viên054.2460446 nthanh.sngv@thuathienhue.gov.vn
Hợp tác Quốc Tế
12Nguyễn Thị Hồng LýTrưởng phòng054.3845596 nthly.sngv@thuathienhue.gov.vn
13Ngô Thuỳ DungPhó trưởng phòng054.3845596 ntdung.sngv@thuathienhue.gov.vn
14Hà Thị Xuân HươngChuyên viên054.3845596 htxhuong.sngv@thuathienhue.gov.vn
15Trương Sĩ Lê MinhChuyên viên054.3845596 tslminh.sngv@thuathienhue.gov.vn
16Nguyễn Minh TríChuyên viên
17Tôn Nữ Ngọc Ý NhiChuyên viên
18Trương Thị Thuỷ NguyênChuyên viên054.3845596 tttnguyen.sngv@thuathienhue.gov.vn
19Phạm Bá HưngChuyên viên054.3845596 pbhung.sngv@thuathienhue.gov.vn
Lãnh sự- Người Việt Nam ở nước ngoài
20Nguyễn Lê Nhiên HươngTrưởng phòng054.3845404 nlnhuong.sngv@thuathienhue.gov.vn
21Nguyễn Thị Kim OanhPhó trưởng phòng054.3845404 ntkoanh.sngv@thuathienhue.gov.vn
22Phạm Phùng Đại ThạchChuyên viên054.3845404 ppdthach.sngv@thuathienhue.gov.vn
23Nguyễn Thị Kiều OanhChuyên viên0234.3845404 ntkieuoanh.sngv@thuathienhue.gov.vn
24Lê Quang HiếuChuyên viên054.3845404 lqhieu.sngv@thuathienhue.gov.vn
Quản lý biên giới
25Vĩnh Xuân PhươngTrưởng phòng054.3826110 vxphuong.sngv@thuathienhue.gov.vn
26Nguyễn Ngọc ThọPhó trưởng phòng054.3826110 nntho.sngv@thuathienhue.gov.vn
27Lê Thị BéChuyên viên054.3826110 ltbe.sngv@thuathienhue.gov.vn
Hỗ trợ kỹ thuật
28CITCHỗ trợ kỹ thuật