Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
 
Hợp tác quốc tế >> Kinh tế đối ngoại
Ngày 27/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 830/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục,...
Ngày 25/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung...
Ngày 24/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 781/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án...
Ngày 18/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 726/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục và công...
Ngày 18/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 725/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục và công...
Ngày 14/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 698/QĐ-UBND điều chỉnh thông tin kêu gọi đầu tư Dự án Bệnh viện Quốc...
Ngày 06/02/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc việc phê duyệt bổ sung, công...
Ngày 13/2, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan...
Chiều ngày 11/02, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã tiếp và làm việc với đại diện Công ty GE&KIS (Nhật Bản) đến...
Các tin khác
Xem tin theo ngày