Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Tìm kiếm tin tức
Ngày 23/10/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc tăng cường thực thi hiệu quả Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và...
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” theo lời kêu gọi và...
Ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại...
Nhận lời mời của Ban Thường vụ Hội Liên hiệpPhụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 13-15/11/2019,  Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ...
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP...
Những điểm mới trong Văn kiện Đại hội xII đã góp phần khẳng định vị thế và vai trò chủ công, là tuyến đầu của công tác đối ngoại...
Với mục đích nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn, ngày 25 tháng...
 
 
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 6.580.914
Truy cập hiện tại 3.004