Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
10 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
50/QÐ-SNgV21/08/201721/08/2017xQuyết định Ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
40 /QÐ-SNgV02/06/201702/06/2017xVề việc ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huê
41/QÐ-SNGV02/06/201702/06/2017xBan hành Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
11/KH-Sngv23/02/201723/02/2017xKẾ HOẠCH Hoạt động của Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ năm 2017
87/KH - SNgV20/01/201720/01/2017xKẾ HOẠCH Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế năm 2017
103/QÐ-SNgV18/11/201618/11/2016xThành lập Tổ triển khai Dịch vụ công trực tuyến Sở Ngoại vụ
104/QÐ-SNgV18/11/201618/11/2016xVề việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3,4 tại Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế
QÐ 66/QÐ-SNgV21/07/201621/08/2016xVề việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ
224/KH-SNgV04/03/201604/03/2016xKế hoạch Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế năm 2016
15/QÐ-SNgV20/03/201420/03/2014xV/v ban hành chế độ chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Sở Ngoại vụ