Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
2 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
22/QÐ-SNgV15/04/201615/04/2016xQuyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Hợp tác Quốc tế
06/2016/QÐ-UBND21/01/201621/01/2016xQuyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ttỉnh Thừa Thiên Huế