Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
5 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
40 /QÐ-SNgV02/06/201702/06/2017xVề việc ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huê
41/QÐ-SNGV02/06/201702/06/2017xBan hành Quy định quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
12/QÐ-SNgV03/03/201603/03/2016xQuyết định về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
06/2016/QÐ-UBND21/01/201621/01/2016xQuyết định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ ttỉnh Thừa Thiên Huế
15/QÐ-SNgV20/03/201420/03/2014xV/v ban hành chế độ chi trả nhuận bút, thù lao và tạo lập thông tin điện tử phục vụ hoạt động thường xuyên của Sở Ngoại vụ