Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực 
Ban hành từ ngày 
đến ngày   
Nội dung tìm 
8 văn bản
Số hiệu VBNgày ban hànhNgày hiệu lựcHiệu lựcTrích yếuGhi chú
50/QÐ-SNgV21/08/201721/08/2017xQuyết định Ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế
11a/QÐ-SNgV20/01/201720/01/2017xVề việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
104/QÐ-SNgV18/11/201618/11/2016xVề việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận, giải quyết ở mức độ 3,4 tại Sở Ngoại vụ Thừa Thiên Huế
103/QÐ-SNgV18/11/201618/11/2016xThành lập Tổ triển khai Dịch vụ công trực tuyến Sở Ngoại vụ
QÐ 66/QÐ-SNgV21/07/201621/08/2016xVề việc kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ
QÐ 64/QÐ-SNgV20/07/201620/07/2016xBan hành Quy chế quản lý việc đi nước ngoài về việc riêng của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Ngoại vụ
22/QÐ-SNgV15/04/201615/04/2016xQuyết định Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phòng Hợp tác Quốc tế
1004/QÐ-UBND26/04/200826/04/2008Về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Ngoại vụ