Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.531.887
Truy cập hiện tại 5.567
Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và Triển khai Kế hoạch công tác năm 2015
Ngày cập nhật 21/01/2015

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2015 và chào mừng những thành tựu kinh tế - xã  hội của cả nước nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng trong năm 2014; chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước trong năm 2015, ngày 16 tháng 01 năm 2015, Ban Giám đốc Sở Ngoại vụ phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn  tổ chức “Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và Triển khai Kế hoạch công tác năm 2015” nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong năm qua, kiểm điểm những mặt hạn chế, đồng thời thảo luận đưa ra các giải pháp tối ưu nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm tới.

Hội nghị CB, CC, VC và triển khai Kế hoạch năm 2015 Sở Ngoại vụ

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Sở Ngoại vụ; Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2014, phương hướng hoạt động năm 2015; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân trong năm 2014; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015.

            Trong năm 2014, tập thể CBCCVC Sở Ngoại vụ đã cùng nhau nỗ lực thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội CBCCVC năm 2014 với những thành tích cụ thể như:

- Công tác quản lý, đón tiếp các đoàn khách quốc tế (đoàn đến): Sở Ngoại vụ tham mưu lãnh đạo tỉnh đón tiếp và làm việc với 106 đoàn khách quốc tế với 750 lượt người từ các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các công ty, doanh nghiệp nước ngoài, các địa phương, vùng, miền trên thế giới có quan hệ hợp tác, hữu nghị với tỉnh, các đoàn đến tham dự Festival Huế 2014 … Trong đó, có các đoàn lớn như Đoàn Thủ tướng Bulgaria, Đoàn Thái tử kế vị Na Uy và Công nương, Đoàn Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, Đoàn Phó Chủ tịch Vùng Poitou-Charentes (CH Pháp)…Ngoài ra, đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, học viện, bệnh viện, trường học …trên địa bàn tỉnh đón tiếp và làm việc với 646 đoàn/ 4215 lượt người.

- Công tác hợp tác hữu nghị: Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trong đó, chú trọng duy trì các mối quan hệ truyền thống với các nước trong khu vực.

- Công tác lãnh Sự, Báo chí, Việt kiều, Biên giới: Sở Ngoại vụ đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép 107 đoàn/ 296 lượt người xuất cảnh; cấp phép tổ chức 34 hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài; tạo điều kiện và hướng dẫn thủ tục cho 45 đoàn phóng viên nước ngoài/188 lượt người; hướng dẫn thủ tục vào khu vực biên giới cho 16 đoàn khách và chuyên gia gồm 72 người.... Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là chuyên gia, trí thức kiều bào, qua đó kêu gọi, vận động bà con Việt kiều tích cực đóng góp cho quê hương, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh nhà.

- Công tác quản lý hoạt động và vận động viện trợ PCPNN: Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tham mưu xử lý 28 hồ sơ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài xin gia hạn, chuyển đổi, bổ sung địa bàn vào giấy đăng ký hoạt động tại Việt Nam theo quy định; theo dõi, hướng dẫn tiếp đón và hỗ trợ 145 đoàn (gồm 797 thành viên, trong đó có 590 chuyên gia nước ngoài và 207 cán bộ dự án người Việt Nam) có yếu tố phi chính phủ nước ngoài đến thăm làm việc, nghiên cứu, khảo sát, kiểm tra và phối hợp triển khai hoạt động dự án với các ban ngành địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho 13 đoàn khám chữa bệnh nhân đạo đến hoạt động tại địa phương với tổng số 13,002 người nghèo được thăm khám với tổng giá trị tài trợ 300.777 USD.

 Trên cơ sở của những kết quả đã đạt được trong năm 2014, Hội nghị cũng đã chỉ ra một số tồn tại và hạn chế trong công tác chuyên môn và đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở báo cáo kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch công tác năm 2015

Hội nghị cũng đã nghe Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở báo cáo công khai tài chính năm 2014.

         Kết quả hoạt động công đoàn năm 2014

Trong năm 2014, BCH Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc Sở không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật của mọi CBCCVCNLĐ trong toàn cơ quan trong việc thi hành pháp luật, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan, đồng thời chủ động phòng và chống mọi hành vi, vi phạm pháp luật; Công tác tham gia quản lý cơ quan và tổ chức các phong trào thi đua, phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014 và tổ chức cho các tập thể cá nhân đăng ký giao ước thi đua; Thực hiện tốt công tác xã hội – nhân đạo, ngoài việc vận động 100% CBCCVC tham gia thực hiện đầy đủ các khoản đóng góp quỹ nhân đạo do cơ quan cấp trên phát động, thông qua quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cơ quan Sở Ngoại vụ vận động các gói viện trợ nhân đạo vừa và nhỏ cho các gia đình và trẻ em nghèo tại các xã khó khăn ở các huyện miền núi và vùng sâu, vùng xa, đã trao tặng nhiều suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh với tổng kinh phí 163 triệu đồng; Xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn ngày một vững mạnh, trong năm qua đã giới thiệu kết nạp được 01 đảng viên mới cho Chi bộ.  

Trên cơ sở của những kết quả đã đạt được trong năm 2014, Hội nghị đã để ra Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2015 như sau: Tiếp tục phát huy thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”; Tiếp tục bồi dưỡng và giới thiệu Chi bộ xem xét kết nạp 01-02 Đoàn viên Công đoàn ưu tú vào Đảng; Vận động 100% CB, ĐV tham gia đóng góp các Quỹ tương trợ và các phong trào xã hội – nhân đạo,  phát huy thế mạnh về kêu gọi tài trợ từ các cá nhân, tổ chức quốc tế, các hội từ thiện, phục vụ cho chương trình xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ gia đình chính sách và đồng bào bị thiên tai; vận động trao tặng sách vở, đồ dùng cho học sinh nghèo vượt khó;  Xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn đoàn kết, vững mạnh.

Đ/c Đỗ Thị Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015.

 Tại hội nghị Ban Thanh tra nhân dân đã báo cáo kết quả công tác thanh tra trong năm 2014. Trong năm qua, Sở không có đơn thư, khiếu nại, tố cáo nào.

Đ/c Lê Thị Hải Yến, Phó Trưởng ban TTND báo cáo kết quả hoạt động của Ban TTND năm 2014

        Kết quả phong trào thi đua năm 2014

Trong năm qua với sự nỗ lực, phấn đấu của các đơn vị và các cán bộ, công chức, viên chức, Giám đốc Sở Ngoại vụ đã công nhận các danh hiệu thi đua cho một số tập thể và cá nhân sau: Công nhận danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến cho 6 tập thể; Công nhận danh hiệu Lao động Tiên tiến cho 43 cá nhân; Công nhận danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cấp cơ sở cho 06 cá nhân. Làm thủ tục đề nghị UBND tỉnh công nhận danh hiệu cho: 02 Tập thể Lao động Xuất sắc; 01 Chiến sỹ Thi đua Cấp tỉnh.

Đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2014

       Về thành tích Công đoàn trong năm 2014:

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Tập thể Công đoàn cơ sở Sở Ngoại vụ; Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen cho tập thể Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại;  01 cá nhân được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh; 01 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Viên chức Tỉnh . 

Đ/c Đỗ Thị Mỹ Châu, Chủ tịch Công đoàn trao thưởng cho các Công đoàn viên điển hình tiên tiến trong năm 2014

Hội nghị cũng đã tiến hành bỏ phiếu, bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2016 của Sở gồm  03 đồng chí.

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2015-2016 ra mắt Hội nghị

 Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm 2015.

Đại diện Cấp ủy, Ban Giám đốc, BCH Công đoàn, Trung tâm Dịch vụ đối ngoại, các phòng chuyên môn lên ký kết Giao ước thi đua

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở nhấn mạnh, năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong năm nay, Việt Nam cũng sẽ kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều quốc gia trên thế giới. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị, Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Sở kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua lao động, đoàn kết, phấn đấu vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và mục tiêu Nghị quyết đề ra; xây dựng cơ quan và tổ chức công đoàn Sở Ngoại vụ vững mạnh, toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của tỉnh năm 2015 và tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Văn phòng
Các tin khác
Xem tin theo ngày