Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Giới thiệu Luật Dân quân tự vệ 2010
Ngày cập nhật 29/12/2010

   Luật Dân quân tự vệ đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2009. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2010. 

 

Toàn văn nội dung của luật

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.277.312
Truy cập hiện tại 943