Tìm kiếm tin tức
Đơn vị hỗ trợ
Liên kết website
Chính phủ
Các bộ, ngành ở TW
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
Thông tư số 04/2010/TT-TTCP quy định Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo
Ngày cập nhật 21/09/2010

Theo đó, cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền thuộc cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm xử lý đơn tiếp nhận được từ các nguồn theo quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn. Việc xử lý đơn phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời. Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/10/2010

Toàn văn nội dung Thông tư

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.277.585
Truy cập hiện tại 1.060